Beste judoka’s, ouders en sympathisanten.

Na verschillende kanalen bevraagd te hebben alsook de nodige informatie bij de verschillende instanties ingewonnen te hebben, werd het volgende beslist:

nu woensdag 05/08/2020 beginnen we terug met Sport en Spel.

De bedoeling is zoals in “normale” omstandigheden, gezellig onze gedachten verzetten in deze toch wel rare periode. Wij denken dat daar toch nood aan is.

Zelf zullen we zorgen voor de nodige ontsmettingsmiddelen alsook een verplichte registratielijst. Dit houdt in dat – per gezin – een telefoonnummer en/of e-mail dient ingevuld te worden zodat wij ten allen tijde en indien nodig, tracing kunnen uitvoeren.
Zoals gezegd, dit is een VERPLICHT document wat door ons nauwlettend ingevuld zal worden. De lijst zal 14 dagen worden bijgehouden om nadien vernietigd te worden. Deze contactlijst zal voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden.

De activiteiten zullen buiten gehouden worden. Op tijd en stond zal kenbaar gemaakt worden of deze activiteit doorgaat of niet (de weergoden moeten ook hun beste beentje voorzetten hé). Dit wordt zowel op facebook, onze website als via de WHATTS APP link meegedeeld.

Het lijkt meer dan logisch dat indien men koorts, symptomen van ziekte of verplichte quarantaine dient te ondergaan (vb wegens buitenlands reis in rode zone), men NIET afkomt naar SPORT en SPEL.

Jongeren tot 12 jaar zijn terug welkom vanaf 18:00 uur tot 19:00 uur

+ 12 jaar terug vanaf 19:00 uur tot 20:30 uur (of?????)

Wel wordt gevraagd dat +12 jaar een mondmasker in zijn/haar bezit heeft. Reden: men weet nooit als men het complex dient binnen te gaan voor het toilet.

Sowieso zal Brian aanwezig zijn op de voorzien uren. We zullen zien hoe de respons is op dit initiatief en aanpassingen kunnen altijd in overweging genomen worden

(info ingewonnen SPORT VLAANDEREN en Gemeentebestuur ICHTEGEM).
Hopelijk tot woensdag. PS. Vergeet geen drinken mee te brengen